ورود ترامپ به استیج یکی از کمپین‌ های انتخاباتی در منطقه رنو ایالت نوادابرای ارائه نظر خود از بخش اعضاء وارد سایت شوید.