استقبال روحانی از نخست‌ وزیر ژاپنبرای ارائه نظر خود از بخش اعضاء وارد سایت شوید.