سخنرانی رییس جمهور ترکیه در بیرون کاخ سفید در آنکارا در سالگرد کودتای نافرجام ترکیهبرای ارائه نظر خود از بخش اعضاء وارد سایت شوید.