دوره های آموزشی حضوری

قیمت

تاریخ شروع

مدرس

دوره آموزشی

890000 تومان

690000 تومان

11/11/1395

شهاب موسوی

تحلیل تکنیکال مقدماتی و حرفه ای

2400000 تومان

2200000 تومان

10/11/1395

شهاب موسوی

پشوتن مشهوری نژاد

رضا اناری

مهدی سوری

آکادمی سرمایه گذاران موفق

4700000 تومان

(بازه های تخفیفاتی)

10/03/1396

شهاب موسوی

کلوپ سرمایه گذاران موفق

970000 تومان

اعلام خواهد شد

شهاب موسوی

تحلیل تکنیکال پیشرفته

دوره های آموزشی آنلاین

قیمت

تاریخ شروع

مدرس

دوره آموزشی

190000 تومان

11/11/1395

شهاب موسوی

تحلیل تکنیکال مقدماتی و حرفه ای

محصولات آموزشی

قیمت

مدرس

محصول آموزشی

280000 تومان

شهاب موسوی

تحلیل تکنیکال کلاسیک

320000 تومان

شهاب موسوی

Advanced get امواج الیوت و نرم افزار

230000 تومان

شهاب موسوی

معامله گر استراتژیک

180000 تومان

شهاب موسوی

زبان نمودارها

340000 تومان

وحید درزی

چنگال اندروز

240000 تومان

شهاب موسوی

مهارت نوسانگیری

480000 تومان

شهاب موسوی

معامله گر منطقی (ACD)

1350000 تومان

1080000 تومان

شهاب موسوی/ وحید درزی

کارگاه جامع آموزش تحلیل تکنیکال

کارگاه ها و همایش های آموزشی

سخنران

قیمت

تاریخ برگزاری

کارگاه ها

شهاب موسوی

رایگان

اعلام خواهد شد
رزرو نمایید

همایش بررسی بازار بورس

شهاب موسوی

رایگان

اعلام خواهد شد
رزرو نمایید

همایش ورود موفق به بازار بورس