جستجو :

ترمیم چند جانبه بورس

ترمیم چند جانبه بورس بورس ٢۴ : بازار سهام در هفته دوم خردادماه به ترمیم تمام متغیرهای خود پرداخت. همزمان با مثبت شدن شاخص بورس ...

خرداد ؛ ماه تک سهم ها

خرداد ؛ ماه تک سهم ها دو صنعت با دو تک سهم پربازده ترین صنایع بورس تهران هستند... چه کسانی برنده دوران پرتلاطم بازار سهام بودند؟