جستجو :

ظریف، دوشنبه در مسکو

ظریف، دوشنبه در مسکو سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: محمد جواد ظریف هفته آینده به روسیه سفر می‌ کند. وزیر امور خارجه ایران ...