جستجو :

پیام نوروزی مدیرعامل مس

پیام نوروزی مدیرعامل مس سالی سخت اما پرموفقیت را پشت سرگذاشتیم... اتفاقات خوبی همچون طرح بهره‌برداری از معدن مس درآلو و احداث کارخانۀ تغلیظ، طرح ...