جستجو :

پیش بینی قیمت طلا

پیش بینی قیمت طلا هدف قیمتی اونس طلا در صورت تصویب بسته محرک مالی آمریکا ٢١٣٣ دلار و در غیر این صورت ١٨١٧ دلار ...

نفت پارس می تازد...

نفت پارس می تازد... نفت پارس با انتشار عملکرد عالی شهریور ماه نشان داد در وضعیت بنیادی بسیار خوبی قرار گرفته و اگر وضعیت ...