جستجو :

عربستان: واردکنندگان نفت امنیت تنگه هرمز را تامین کنند؛ ما به تنهایی قادر به این کار نیستیم / قصد داریم بخش عظیمی از صادرات خود را از طریق دریای سرخ انجام دهیم

عربستان: واردکنندگان نفت امنیت تنگه هرمز را تامین کنند؛ ما به تنهایی قادر به این کار نیستیم / قصد داریم بخش عظیمی از صادرات خود را از طریق دریای سرخ انجام دهیم وزیر انرژی عربستان در سخنانی تازه از کشورهای واردکننده نفت خواست تا خود امنیت نفتکش های شان را تامین کنند ...