جستجو :

بیانیه جدید سپاه

بیانیه جدید سپاه انتقام می گیریم ؛ اطمینان می دهیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ولی امر مسلمین، آحاد امت اسلامی بویژه ملت شهید ...