جستجو :

نظر رضا راعی درباره بورس

نظر رضا راعی درباره بورس سهام بنیادی در شرایط مختلف ثبات دارد سهامی که بدون پشتوانه بنیادی رشد کردند برای سرمایه گذاری توصیه نمی شوند برخی سهام ...