جستجو :

آمادگی مجلس برای بررسی ماجرای ورشکستگی سایپا و ایران خودرو/ پورابراهیمی: ما آماده بررسی این موضوع هستیم اما نظر نهایی با حسابرس قانونی است

آمادگی مجلس برای بررسی ماجرای ورشکستگی سایپا و ایران خودرو/ پورابراهیمی: ما آماده بررسی این موضوع هستیم اما نظر نهایی با حسابرس قانونی است یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حسابرسان قانونی را مرجع اعلام نظر درباره‌ ورشکسته بودن یا نبودن ایران خودرو ...