جستجو :

روحانی: همه بدانیم

روحانی: همه بدانیم آمریکا به دنبال اختلاف‌ افکنی و چند دستگی در کشور است آنها برای زمین زدن جمهوری اسلامی ایران برنامه دارند ...