جستجو :

خبر مهم یک تک سهم

خبر مهم یک تک سهم مرتضی علی اکبری معاون اقتصادی و مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات که سهامدار عمده بکام است، در ...