جستجو :

مس ، «مس» می خرد!

مس ، «مس» می خرد! صحبت از شرکت ملی صنایع مس ایران است ، سهمی که در یک سال گذشته حدود ۴٠ درصد بازدهی بدون ...