جستجو :

لحظه تحویل سال ۹۸

لحظه تحویل سال ۹۸  بنا بر اعلام شورای مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، لحظه تحویل سال ۱۳۹۸هجری شمسی به ساعت رسمی جمهوری اسلامی ...