جستجو :

قفل عرضه اولیه ها باز شد!!!

قفل عرضه اولیه ها باز شد!!! به گزارش بورس٢۴،شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس با نماد وپسا به روش ثبت سفارش عرضه خواهد شد. گفتنی ...