پالایش نفت اصفهان از شرکت های زیر مجموعه بانک رفاه از محل سود انباشته به میزان ۴۹ درصد افزایش سرمایه در اختیار دارد که به زودی با برگزاری مجمع در هفته آینده به سرمایه ۷۶۰۰میلیارد تومانی می رسد. این افرایش سرمایه در تکمیل پروژه های سرمایه ای خوب و سود آور شرکت از جمله تصفیه گازوئیل است که افزایش فروش به میزان قابل توجهی به صورت ارزی خواهد داشت.

بورس 24: مصطفى زه تابیان، مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه رفاه (هلدینگ بانک رفاه) در گفت و گو با بورس 24 درباره عملکرد این هلدینگ در روزهای منفی بازار سرمایه گفت: بانک رفاه به همراه شرکت توسعه سرمایه رفاه ( هلدینگ بانک رفاه) سهامدار عمده پتروشیمی امیر کبیر( شکبیر)، پالایش نفت بندر عباس ( شبندر) ، شرکت داده پردازی ایران ( مداران) و همچنین سهام های دارای نفوذ قابل ملاحظه سهام فولاد مبارکه اصفهان ( فولاد) و پالایش نفت اصفهان (شپنا) و هلدینگ دارویی تامین ( تیپیکو ) و پرداخت الکترونیک سامان(سپ) رقم ۱۰۰۰ میلیارد تومان را برای ایجاد نقد شوندگی در بازار از امروز جدی تر آغاز کرده است. البته این حمایت از گذشته نیز بوده است.

وی افزود: سهم های پالایشگاهی و پتروشیمی با توجه به به نرخ ارز نیما و تخفیف خوراک پالایشی ها ارزندگی خوبی برخوردار می شوند و همچنین سهام در ناحیه حمایتی خوبی قرار دارند . سهامدار عمده حمایت جدی روی سهام زیر مجموعه بانک رفاه را در پیش گرفته است.

مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه رفاه گفت: همچنین پالایش نفت اصفهان و بندرعباس با توجه به پروژه های در دست اقدام و تکمیل شده، در کنار افزایش نرخ نیمایی و افزایش نرخ محصولات افزایش فروش قابل توجهی به صورت ارزی خواهند داشت.

زه تابیان گفت: پالایش نفت اصفهان از شرکت های زیر مجموعه بانک رفاه از محل سود انباشته به میزان ۴۹ درصد افزایش سرمایه در اختیار دارد که به زودی با برگزاری مجمع در هفته آینده به سرمایه ۷۶۰۰میلیارد تومانی می رسد. این افرایش سرمایه در تکمیل پروژه های سرمایه ای خوب و سود آور شرکت از جمله تصفیه گازوئیل است که افزایش فروش به میزان قابل توجهی به صورت ارزی خواهد داشت.

او گفت: سهامدار عمده توافق کرده که شرکت پالایش نفت اصفهان از محل زمین‌ها ، تجدید دارایی ها داشته باشد که در حال بررسی بوده و پس از اتمام مراحل کارشناسی اطلاع‌رسانی خواهد شد. با توجه به تکمیل طرح افزایش ظرفیت تولید بنزین در پالایش نفت بندرعباس در سال قبل و همچنین بهبود وضعیت زنجیره محصولات به دلیل تولید محصولات سبک، ارزش افزوده خوبی برای شرکت میسر می شود.