گزارش شهریور ماه چادرملو استثنایی بود و فروش قابل توجهی را به همراه داشت. همین امر سبب شد تا شاهد متعادل شدن سهم در قیمتهای حساس ٢٠٠٠ تومانی باشیم و سهم با اوضاع خوبی همراه شود.

بوورس 24: گزارش شهریور ماه چادرملو استثنایی بود و فروش قابل توجهی را به همراه داشت. همین امر سبب شد تا شاهد متعادل شدن سهم در قیمتهای حساس 2000 تومانی باشیم و سهم با اوضاع خوبی همراه شود.

شرکت در شهریور ماه به فروش قابل توجه و سنگین حدود 1442 میلیاردی رسیده تا جمع فروش شرکت به بیش از 6591 میلیارد تومان بالغ شود.

رشد عالی فروش 43 درصدی این شرکت را در 6 ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل شاهد هستیم.

همانطور که مشاهده می شود نرخ فروش محصولات شرکت رشد بسیار بالایی داشته است؛ همچنین این رشد ها ادامه داشته و هم اکنون نرخ فروش شمش در سطوح بالای 10 هزار تومان بوده و به نظر می رسد گزارشات بسیار بهتری را در مهر ماه از این شرکت شاهد باشیم.

به عبارتی تحولات بنیادی سهم در حال آغاز بوده و نیمه دوم سال را می تواند نیمه چادرملو نامید.

همانطور که مشاهده می شود در یک ماهه اخیر که بازار با روند منفی همراه بوده پتانسیل های بنیادی در کچاد نه تنها مانع از افت سهم نشده بلکه شاهد بازدهی 13 درصدی این سهم هستیم که بازدهی عالی بوده و به نظر می رسد این روند با بهبود شرایط بازار ادامه دار نیز باشد.