بانک تجارت با گزارش شهریور ماه نشان داد از نظر عملیاتی تغییرات بسیار بزرگی در این بانک روی داده و تراز عملیاتی بانک دگرگون شده است. این گزارشات اثر خود را به زودی در صورت های مالی ۶ ماهه بانک خواهد گذاشت.

بورس 24: بانک تجارت با گزارش شهریور ماه نشان داد از نظر عملیاتی تغییرات بسیار بزرگی در این بانک روی داده و تراز عملیاتی بانک دگرگون شده است. این گزارشات اثر خود را به زودی در صورت های مالی 6 ماهه بانک خواهد گذاشت.

تراز عملیاتی بانک در 6 ماهه به بیش از2267 میلیارد رسیده که تنها در یک ماهه شهریوراین تراز 800 میلیارد تومان بوده است.

تراز عملیاتی بانک با جهش 3 رقمی در 6 ماهه امسال رشد 533 درصدی داشته است.

همانطور که مشاهده می شود عملکرد شهریور بسیار عالی بوده است.

با چنین تراز عملیاتی و وضعیت دگرگون شده بانک، باید شاهد صف خرید و روند صعودی سهام آن باشیم. وضعیت فعلی بانک نشان می دهد فرصت بسیار خوبی برای خرید سهام بانک و استفاده از این موقعیت بنیادی فراهم شده است.