بالاترین تقاضا به ترتیب به فولاد خوزستان، جهان فولاد سیرجان، فولاد سیرجان ایرانیان و چادرملو اختصاص داشت و شرکت هایی همچون فولاد ارفع، فولاد سیرجان ایرانیان، فولاد خوزستان، و جهان فولاد سیرجان به طور میانگین شمش را با نرخ بیش از ١١ هزار تومان به فروش رساندند...