به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ایران خودرو در عملکرد ۶ ماه نخست سال مالی منتهی به اسفند ١٣٩٩، موفق به کسب ١٣٢٣۶ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد خوب ٨١ درصدی را نشان می دهد.