بازار سرمایه این روزها حال خوبی ندارد و هر اقدامی از سوی سازمان بورس با عنوان حمایت از بورس به نوعی با شکست مواجه می شود. به نظر می رسد بازار سرمایه این روزها به دور از هر اقدامی به دنبال عدم دخالت است.

بورس 24: بازار سرمایه این روزها حال خوبی ندارد و هر اقدامی از سوی سازمان بورس با عنوان حمایت از بورس به نوعی با شکست مواجه می شود. به نظر می رسد بازار سرمایه این روزها به دور از هر اقدامی به دنبال عدم دخالت است. یکی از اقدامات مثبتی که در خصوص حمایت از بازار بود و به معنای دخالت و دستوری بودن شاخص نیست، ایجاد بازار گردان برای سهم ها است. پیشنهادات زیادی همچون برداشته شدن حجم مبنا، وجود بازارگردان و برداشتن انواع محدودیت ها از معاملات همچون معاملات الگوریتمی، محدودیت فروش حقوقی ها و محدودیت معاملات روزانه به سازمان بورس و نهاد ناظر ارسال شده است، اما اینکه کدام را اجرایی کنند تا بازار بدون دخالت سریعتر به تعادل برسد به تصمیم این مدیران بستگی دارد. بدون شک تمام اقدامات سازمان بورس و نهاد ناظر در جهت حمایت بوده است اما بسیاری از اهالی بازار سرمایه بر این اعتقادند که اگر این قوانین و دخالت ها نبود بر هیجان افزوده نمی شد و بازار سریعتر به تعادل می رسید. بورس 24 در خصوص بازار سرمایه و وضعیت آن با حبیب رضا حدادی عضو هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفتگو کرده است.

حبیب رضا حدادی عضو هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در خصوص حمایت از بازار از طرف این صندوق گفت: اقدامات نهائی برای تأمین منابع مالی مناسب صندوق مذکور به منظور حمایت همه جانبه از بازار سرمایه صورت می گیرد. بازار سرمایه به عنوان شفاف ترین بازار مالی کشور باید توسط همه ارکان حمایت شود.

وی افزود: سهامداران و سرمایه گذاران مهمترین رکن از بازار هستند و سایر ارکان بدون وجود و حضور سرمایه گذاران معنی نخواهد داشت، فلذا حمایت همه جانبه سایر ارکان بدون صبوری و دوری از هیجانات کاذب بازار توسط سهامداران،محقق نخواهد شد.

حدادی ادامه داد: سرمایه گذاران محترم برای حفظ ارزش دارائی خود هم که شده نباید شتاب زده عمل کنند و منافع محقق شده سرمایه گذاری خود را دو دستی به سودجویان تحویل نمایند.

این مقام مسئول در مورد ارزش سهم های بازار نیز تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از سهم‌های بنیادی در بازار سرمایه کمتر از ارزش ذاتی خود در صف فروش قرار دارند در حالی که چند هفته گذشته، نزدیک به ارزش ذاتی خود در صف خرید بودند، بنابر این برخورداری از حداقل سواد مالی اطمینان آن به معتمدین بازار سرمایه و اخذ مشاوره از آنها و یا انتخاب مدیر سرمایه گذاری برای سرمایه خود در صندوق های سرمایه گذاری از جمله موارد با اهمیتی است که باید توسط سهامداران و سرمایه گذاران محترم مد نظر قرار گیرد.