از میان ۱۰ شرکت متقاضی خرید سهام خزانه، سه شرکت فولاد مبارکه، سرمایه گذاری غدیر و آتیه داده پرداز مجوز خرید سهام خزانه را از سازمان بورس دریافت کردند و ۷ شرکت باقی مانده نیز پس از ارسال بیانیه سهام خزانه به سرعت و طی یکی دو روز مجوز خرید سهام خزانه را از سازمان بورس دریافت خواهند کرد .

بورس 24: از میان ۱۰ شرکت متقاضی خرید سهام خزانه، سه شرکت فولاد مبارکه، سرمایه گذاری غدیر و آتیه داده پرداز مجوز خرید سهام خزانه را از سازمان بورس دریافت کردند و ۷ شرکت باقی مانده نیز پس از ارسال بیانیه سهام خزانه به سرعت و طی یکی دو روز مجوز خرید سهام خزانه را از سازمان بورس دریافت خواهند کرد .

سعید محمدعلیزاده مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مجوزهای سازمان برای شرکت ها برای خرید سهام خزانه به خبرنگار بورس ۲۴ گفت: سرمایه گذاری غدیر و آتیه داده پرداز توانستند مجوز خرید سهام خزانه را از سازمان بورس دریافت کنند. فولاد مبارکه، سرمایه گذاری غدیر و آتیه داده پرداز چهارشنبه هفته گذشته بلافاصله پس از ارسال بیانیه سهام خزانه مجوز خرید سهام خزانه را از سازمان دریافت کردند .

وی گفت: این سه ‌شرکت می توانند طبق برنامه و زمانبندی شان سهام خزانه، (سهام شرکت‌ خود) را خریداری کنند .

به گفته وی، تا کنون ۱۰ شرکت مصوبه هیئت مدیره خود مبنی بر خرید سهام خزانه را در سامانه کدال قرار داده اند که برای سه شرکت مجوز صادر شده و۷ شرکت‌ نیز باید بیانیه سهام خزانه را به سازمان بدهند تا پس از بررسی های لازم مجوز صادر گردد.

علیزاده گفت: فاصله بین ارسال بیانیه از سوی شرکت ها تا بررسی و صدور مجوز توسط سازمان نهایتاً طی یک یا دو روز خواهد بود.