اخیرا بیمه مرکزی خبر داد که در نشست شورای عالی بیمه مقرر شد تا به شرکت ها و موسسات بیمه ای اجازه داده شود تا بیست درصد بیشتر از سقف پیش بینی شده نسبت به خرید سهام از بازار سرمایه اقدام کنند. این تصمیم در راستای بهبود سرمایه گذاری صنعت بیمه در بازار سرمایه و ایجاد تعادل در فضای بورس اتخاذ شده و شرکت‌های بیمه از این پس می‌توانند با مجوز بیمه مرکزی، حضور پررنگ تری در بازار سهام داشته باشند.