میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران از متر مربعی ٢۴ میلیون تومان رد شد.

بورس 24: میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران از متر مربعی 24 میلیون تومان رد شد.

قیمت در معاملات مسکن شهر تهران طی ماه شهریور در مقایسه با مرداد متری یک میلیون تومان افزایش یافت و به 24 میلیون و 200 هزار تومان رسید.

این افزایش به میزان 5 درصد در فاصله مرداد تا شهریور رخ داد. این در حالی است که تعداد معاملات خرید و فروش آپارتمان در ماه گذشته 7 درصد کاهش پیدا کرد. ماه گذشته در تهران 8 هزار و 460 واحد مسکونی فروخته شد.

قیمت ها البته در مقایسه با شهریور سال گذشته رشد 92 درصدی از خود نشان می دهد. همچنین رکود سنگین معاملات مسکن نیز نسبت به قبل خیلی کمتر شده است.

سال گذشته در شهریور ماه 2 هزار و 700 واحد مسکونی فروش رفته بود.

متوسط قیمت فروش واحدهای مسکونی در تهران از یک میلیارد و 600 میلیون تومان (قیمت کلی) گذشته است.