بانک‌ها و موسسات اعتباری با ١۵١هزار و ٢٨۵میلیارد ریال دادوستد، رتبه نخست ارزش معاملات بازار فرابورس ایران را ششمین ماه امسال به خود اختصاص داد.

بورس 24: بانک‌ها و موسسات اعتباری با 151هزار و 285میلیارد ریال دادوستد، رتبه نخست ارزش معاملات بازار فرابورس ایران را ششمین ماه امسال به خود اختصاص داد.

تعداد 38میلیارد و 58میلیون ورقه بهادار در 17میلیون و 45هزار نوبت به ارزش 960هزار و 575میلیارد ریال طی ماه گذشته در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است. این در حالی است که میانگین حجم روزانه معاملات فرابورس در ماه گذشته 1812میلیون ورقه و میانگین ارزش معاملات نیز 4هزار و 574میلیارد ریال بوده است.

شاخص کل فرابورس نیز که معاملات شهریورماه امسال را از ارتفاع 18 هزار و 778واحد آغاز کرده بود با ثبت افت 6درصدی در پایان این ماه به ارتفاع 17هزار و 599واحد رسید.

این گزارش می افزاید: نگاهی هم به وضعیت صنایع مختلف در ماه گذشته در بازارهای فرابورس ایران نشان می‌دهد بانک‌ها و موسسات اعتباری با 151هزار و 285میلیارد ریال دادوستد، سهم 24درصدی از ارزش معاملات فرابورس را به ثبت رسانده و در رتبه نخست این بازار در ماه گذشته قرار گرفته است.

محصولات شیمیایی نیز با 95هزار و 454میلیارد ریال(معادل 15درصد)، فلزات اساسی با 60هزار و 491میلیارد ریال(معادل 10درصد)، عرضه برق، گاز، بخار و آبگرم با 48هزار و 999میلیارد ریال(معادل 8درصد) و سرمایه‌گذاری‌ها با 45هزار و 308میلیارد ریال(معادل 7درصد) به ترتیب رتبه‌های دوم تا پنجم ارزش معاملات فرابورس را در ششمین ماه امسال از آن خود کرده‌اند.