حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران در شش ماه گذشته به ترتیب رشد ٩١و ٨٢۶درصدی را در مقایسه با مدت مشابه پارسال تجربه کرده است.

بورس 24: حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران در شش ماه گذشته به ترتیب رشد 91و 826درصدی را در مقایسه با مدت مشابه پارسال تجربه کرده است.

نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در شش ماه گذشته نشان می‌دهد طی 118روز معاملاتی تعداد 200میلیارد و 968میلیون ورقه بهادار در 26میلیون و 257هزار نوبت به ارزش 944هزار و 265میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از افزایش 374درصدی حجم، رشد 77درصدی نوبت‌های معاملات و افزایش 623درصدی ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.

همچنین بازار اول فرابورس از ابتدای سال تا پایان شهریورماه تغییر مالکیت 79میلیارد و 724میلیون ورقه بهادار به ارزش 326هزار و 430میلیارد ریال و بازار دوم مبادله 79میلیارد و 724میلیون ورقه بهادار به ارزش 326هزار و 180430میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر رشد 125و 950درصدی حجم و ارزش معاملات در بازار اول و افزایش 91و 826درصدی حجم و ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با مدت مشابه سال 98 است.

این گزارش می‌افزاید: در بازار ابزارهای مالی نیز در این مدت تعداد 238 میلیون اوراق بدهی به ارزش 196هزار و 567میلیارد ریال معامله شده است که از رشد 395درصدی حجم و 444درصدی ارزش معاملات این بازار در 6 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال حکایت می‌کند.

افزون بر این، بالغ بر 3میلیارد و 812میلیون صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله به ارزش 66میلیارد و 69میلیون ریال و 9میلیون ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش 3هزار و 890میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از افزایش 417درصدی حجم و 699516درصدی ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و رشد 110درصدی حجم و افزایش 214درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در مقایسه با مدت مشابه پارسال دارد.

این گزارش می‌افزاید: شاخص فرابورس(آیفکس) نیز در 6 ماه نخستین سال جاری با رشد 167درصدی و ارزش بازار نیز با افزایش 164 درصدی همراه بوده است.