ارزش کل بازار فرابورس و شاخص این بازار(آیفکس) در پایان معاملات ششمین ماه امسال افت ۶ درصدی را به ثبت رساندند.

بورس 24: ارزش کل بازار فرابورس و شاخص این بازار(آیفکس) در پایان معاملات ششمین ماه امسال افت 6 درصدی را به ثبت رساندند.

نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در ششمین ماه امسال نشان می‌دهد طی 21روز معاملاتی تعداد 38میلیارد و 58میلیون ورقه بهادار در 17میلیون و 45هزار نوبت به ارزش 960هزار و 575میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از رشد 15درصدی حجم، افزایش 229درصدی نوبت‌های معاملات و رشد 357درصدی ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.

این در حالی است که میانگین حجم روزانه معاملات فرابورس در ماه گذشته 1812میلیون ورقه و میانگین ارزش معاملات نیز 4هزار و 574میلیارد ریال بوده است.

همچنین بازار اول فرابورس در ماهی که گذشت تغییر مالکیت 4میلیارد و 527میلیون ورقه بهادار به ارزش 97هزار و 189میلیارد ریال و بازار دوم مبادله 15میلیارد و 478میلیون ورقه بهادار به ارزش 346هزار و 276میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر افزایش 24درصدی حجم و رشد 381درصدی ارزش معاملات در بازار اول و افت 2درصدی حجم و 290درصدی ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با شهریورماه سال 98 است.

این گزارش می افزاید: در بازار ابزارهای مالی نیز تعداد 201میلیون اوراق بدهی به ارزش 183هزار و 945میلیارد ریال معامله شده است که از افزایش 284درصدی حجم و 328درصدی ارزش معاملات این بازار در شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت می‌کند.

افزون بر این، بالغ بر 5019میلیون واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به ارزش 107میلیارد و 528میلیون ریال و 2میلیون و 700هزار ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش 2015میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از افزایش 460درصدی حجم و رشد 626درصدی ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و همچنین رشد 97درصدی حجم و افزایش 267درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در مقایسه با شهریورماه پارسال دارد.

این گزارش می‌افزاید: شاخص کل فرابورس نیز که معاملات شهریورماه امسال را از ارتفاع 18 هزار و 778واحد آغاز کرده بود با ثبت افت 6درصدی در پایان این ماه به ارتفاع 17هزار و 599واحد رسید.

ارزش کل بازار فرابورس نیز که در ابتدای ماه گذشته 19469هزار و 691میلیارد ریال بود در پایان این ماه با ثبت کاهش 6درصدی به عدد 18366هزار و 599میلیارد ریال رسید.