به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه فاوا صنعت از زیرمجموعه های «بترانس» در ۶ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ مبلغ ٨٩٩،۴٨۵ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که با رشد چشمگیر ٣٢٧٢ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه است. گفتنی است عامل اصلی رشد سود در این دوره رشد ٢٧۶٣ درصدی درآمد های عملیاتی می باشد.شرکت در ۶ماهه نخست حدود ٩٠ میلیارد تومان سود خالص داشته است.


نظرات

  • سید

    درود بر شما ..چع تاثیری روی =بترانس=دارد؟

    ۱۳۹۹/۷/۱ - ۰۷:۳۰