به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در ١٢ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ مبلغ ٢۴١٠ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که با احتساب افزایش سرمایه ، ٣٢٧ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. گفتنی است در این دوره درآمد سود سهام با رشد خوب ١٧٩ درصدی و سود عملیاتی ٢٨۶ درصد رشد داشته است. شرکت در ١٢ماهه حدود ١٩٢٨٣ میلیارد تومان سود خالص داشته است. گزارش خوبی است.