به گزارش بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در نظر دارد اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام شرکت سرمایه گذاری صدرتامین (تاصیکو) با هدف حمایت از سهام مذکور منتشر نماید.