تیر ماه امسال بود که تلاش های فعالان صنعت سیمان به بار نشست و دولت با بخشی از افزایش نرخ پیشنهادی این صنعت موافقت کرد. در نتیجه جلساتی که در ماه های ابتدایی سال جاری بین فعالان و انجمن سیمان و وزارت صمت برگزار شد مقرر شد تا به مدت سه ماه نرخ سیمان تیپ ١ به میزان ٢٠ درصد و سیمان تیپ ٢ به مقدار ٣٠ درصد افزایش یابد.