به گزارش بورس ٢۴، دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت گروه مپنا (سهامی عام) (رمپنا) در سررسید دی ماه ١٣٩٩، از روز چهارشنبه مورخ ١٣٩٩/٠٧/٠٢ در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز میشود.