نمایندگان مجلس در طرح جهش تولید و تامین مسکن وام های ٢٠ ساله برای ساخت و خرید توام در نظر گرفته اند.

بورس 24: نمایندگان مجلس در طرح جهش تولید و تامین مسکن وام های 20 ساله برای ساخت و خرید توام در نظر گرفته اند.

الان وام های خرید مسکن حداکثر 15 ساله (بازپرداخت طی 15 سال) پرداخت می شود در حالی که گفته می شود استاندارد دوره فروش اقساطی تسهیلات مسکن 20 ساله است.

هر چقدر دوره بازپرداخت طولانی شود مبالغ قسط هم کاهش پیدا می کند.

البته در طرح نمایندگان نرخ سود تسهیلات مسکن متناسب با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تعیین شده است که الان 18 درصد است. اما در صندوق مسکن یکم نرخ سود این تسهیلات 8 درصد است که اگر دوره بازپرداخت آن با تصویب این طرح در مجلس 20 ساله شود مبالغ قسط کاهش زیادی پیدا می کند.

طرح جهش تولید و تامین مسکن برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی را تدوین کرده است. تسهیلات ساخت این واحدها با تکلیف جدید بانک ها تامین خواهد شد. در این طرح بانک ها مکلف شده اند حداقل 25 درصد از منابع داخلی شان را صرف پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان کنند.