قیمت مسکن دیگر فقط در تهران نیست که رشد می کند و رکورد می زند بلکه در پهنه کشور خیز برداشته است.

بورس 24: قیمت مسکن دیگر فقط در تهران نیست که رشد می کند و رکورد می زند بلکه در پهنه کشور خیز برداشته است.

مرکز آمار اعلام کرد متوسط قیمت واحدهای مسکونی در معاملات فصل بهار امسال ۱۹ درصد نسبت به زمستان سال گذشته افزایش یافته است.

این مرکز قیمت مسکن در کشور را ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده است.

گرانترین خانه فروخته شده قیمتی برابر با ۹۰ میلیون تومان در متر مربع داشته و در تهران واقع شده است.

قیمت مسکن در کشور بهار سال گذشته ۶۰ درصد کمتر از این رقم بود.

بازار مسکن با رکود تورمی مواجه است چون در بهار معاملات خرید آپارتمان ۱۸ درصد نسبت به بهار سال گذشته کاهش پیدا کرد.

رشد قیمت مسکن در کشور طی بهار امسال در طول سال گذشته بی سابقه بوده است.