به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس اوراق بهادار افزایش سرمایه ٢۵ درصدی شرکت لابراتوار های رازک را تایید کرد.