متوسط اجاره بهای مسکن برای دومین ماه پیاپی در دوره مراقبت کرونایی مستاجران، از مصوبه ستاد مقابله با کرونا عدول کرد.

بورس 24: متوسط اجاره بهای مسکن برای دومین ماه پیاپی در دوره مراقبت کرونایی مستاجران، از مصوبه ستاد مقابله با کرونا عدول کرد.

اجاره بهای خانه در تهران براساس اعلام بانک مرکزی ، ماه گذشته بین ۲۷ تا ۲۸ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در نوسان بود. این نرخ رشد از سقف به تصویب رسیده که ۲۵ درصد بوده بیشتر شده است.

مشاوران املاک در بازار اجاره البته می گویند اگر برای اجاره بها سقف تعیین نشده بود امسال باید شاهد رشد اجاره به میزان حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصد میبودیم.

بازار اجاره خانه در تهران بخاطر نبود قدرت خرید مسکن با افزایش تقاضا روبرو شده است.

البته بخشی از سازنده ها و سرمایه گذاران ملکی نیز برای طی کردن این دوره، اجاره را به فروش ترجیح می ‌دهند.

متوسط اجاره بهای آپارتمان های تهران متری نزدیک به ۶۰ هزار تومان شده است.