در جریان معاملات امروز، نماد شستا هم مانند بسیاری از نمادهای شاخص ساز دیگر، صف خرید خوبی داشت. اما در ١۵ دقیقه پایانی معاملات، چند حقوقی اقدام به عرضه سنگین این سهم کردند. گرچه صف خرید این نماد پابرجا ماند اما عرضه های سنگین در دقایق پایانی، باعث ایجاد نگرانی در افرادی شد که در صف خرید این سهم نشسته بودند.

بورس 24: در جریان معاملات امروز، نماد شستا هم مانند بسیاری از نمادهای شاخص ساز دیگر، صف خرید خوبی داشت. اما در 15 دقیقه پایانی معاملات، چند حقوقی اقدام به عرضه سنگین این سهم کردند. گرچه صف خرید این نماد پابرجا ماند اما عرضه های سنگین در دقایق پایانی، باعث ایجاد نگرانی در افرادی شد که در صف خرید این سهم نشسته بودند.

محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس در خصوص فروش حقوقی ها در بازار امروز علی الخصوص در نماد شستا، به خبرنگار بورس ۲۴ گفت: هر شرکت حقوقی که در این شرایط بازار در شستا فروش داشته حتما باید روز دوشنبه، خرید کند.

وی گفت: تایید یا عدم تایید معاملات با شرکت بورس است، ولی هر حقوقی که این کار را انجام داده باید دوشنبه اقدام به خرید کند.

وی ادامه داد: در شرایط خاص، هیچ وقت افراد نباید استفاده خاص کنند، مخصوصا حقوقی ها. البته که الحمدلله حقوقی ها هم دل بوده اند و نتیجه بازار هم مشخص شده است.

خدابخش با اشاره به اینکه حقوقی ها همدل و همراه شده اند گفت: سیاست کلی سازمان این است که بازار متعادل باشد.