به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع آذرآب اعلام داشت ، افزایش سرمایه این شرکت از محل تجدیدارزیابی دارایی ها و آورده نقدی مورد تصویب هیئت مدیره قرارگرفته و گزارش توجیهی به محض آماده شدن در کدال اعلام خواهد شد.