جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشتیرانی آریا با حضور ١٧ درصدی سهامداران در نوبت دوم برگزار شد.