مقام ناظر در گفت و گو با بورس ٢۴ : ما به هیچ حقوقی توصیه به فروش نکردیم حقیقی ها هیجانی فروختند ؛ همان طور که هیجانی سهم می خرند!

بورس 24 : شایعه فروش دستوری سهام به حقوقی ها در بازار امروز رد شد. امروز حقوقی ها خریدار بودند و حقیقی ها بیشترین صف های فروش را تشکیل دادند که دلیل اصلی آن ، رفتار هیجانی است.

کسی را اجبار به فروش نکردیم...

محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد شایعه توصیه به حقوقی ها برای فروش سهم در بازار به خبرنگار بورس ۲۴ گفت: این موضوع صحت ندارد و از سوی بنده تکذیب می شود ، هر کسی گفته به دنبال منافع خودش بوده،حقوقی در بازار امروز به اجبار نفروخته است. هیچ کسی به حقوقی ها نگفته که در بازار سهم بفروشید.

وی گفت: حتی باید بگویم،امروز حقوقی ها بیشتر از حقیقی ها خریدار بوده اند و در روز جای فشار فروش توسط حقیقی ها بوده است. همانطور که در بازار مثبت هیجانی رفتار می کنند، در بازار منفی هم دست به فروش های هیجانی می زنند.

خدابخش گفت: ما همیشه گفته ایم، اگر سهمی ارزنده است و به آن معتقدید، بنیادی ببینید و هیجانی رفتار نکنید. ولی متاسفانه همیشه شاهد رفتار های هیجانی هستیم.بازار نباید به امید خرید و یا حمایت صندوق تثبیت خرید کند ، بلکه باید از روی تحلیل خرید انجام شود. نمی شود بگوییم، ما می خریم، در زمان فروش هم صندوق توسعه و تثبیت خریدار است.

صندوق توسعه و ثبات امروز چه کاره بودند؟

این مقام نظارتی در مورد رفتار و عملکرد امروز صندوق توسعه و تثبیت و حمایت از بازار با توجه به انتقال بخشی از منابع حاصل از کارمزد ارکان و کارگزاران به این نهادهای مالی گفت: هر زمان لازم بوده صندوق حمایت از بازار ورود پیدا کرده و حتی امروز هم تا جایی که توانسته خرید داشته است، گرچه عدد دقیق ندارم، این صندوق هم مکانیزمی دارد که بر طبق آن، عمل می کند.

وی گفت: صندوق توسعه برای بازارگردانی و ایجاد نقدشوندگی در بازار است و صندوق تثبیت هم بر اساس شرایط بازار عمل می کند.