بیشتر محصولات تولیدی شرکت علیرغم افت قیمت دلار با رشد اندک همراه شده و حتی برای محصولات ویژه نساجی پایین آوردن قیمت پایه نیز خریداران را به رقابت تشویق کرد تا...