واقعیت ماجرا چیست دو روز است، که برخی شبکه های خبری سرگرم تحلیل مصوبه مالیاتی مجلس برای خانه های خالی هستند و با گمراهی کامل نسبت به چند و چون این مصوبه در حال شایعه پراکنی‌ به جای انتشار صحیح اصل موضوع هستند. به گزارش خبرنگار بورس ٢۴، این در حالیست که...

بورس 24: دو روز است که برخی شبکه های خبری سرگرم تحلیل مصوبه مالیاتی مجلس برای خانه های خالی هستند و با گمراهی کامل نسبت به چند و چون این مصوبه در حال شایعه پراکنی‌به جای انتشار صحیح اصل موضوع هستند.

به گزارش خبرنگار بورس 24، مجلس صبح چهارشنبه طرح اخذ مالیات از خانه های خالی را تصویب کرد.

در این طرح نوشته شده دولت در سال اول اجرا باید به میزان ۶ برابر مالیات متعلقه بر اجاره، از خانه های خالی مالیات بگیرد.

اما این شبکه های خبری با این سوبرداشت که میزان مالیات برابر با میزان اجاره است اینطور نوشته اند که مالیات بر خانه خالی ۶ برابر اجاره سالانه است. در این تحلیل غلط یک مثال عجیب هم آورده شده مبنی بر اینکه مالیات یک خانه خالی ۱۰۰ مترمربعی در تهران رقم ۶۰۰ میلیون تومان خواهد بود!

اما اصل موضوع چیست؟

اصل موضوع آن است، که مالیات بر اجاره برابر است با ۳۰ درصد اجاره بها. بنابراین ۶ برابر این رقم می شود چیزی حدود ۵ درصد قیمت روز یک‌ خانه.

این در حالی است، که برخی شبکه های خبری این طور نوشته اند که رقم‌ مالیات می شود ۳۰ درصد قیمت یک خانه که کاملا و حتما غلط است.