معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌ خودرو، قیمت‌ های اعلام شده از سوی برخی از سایت‌ های خبری و همچنین صفحات فضای مجازی برای محصول دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک را کذب خواند...

بورس 24: معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌ خودرو قیمت‌ های اعلام شده از سوی برخی از سایت‌ های خبری و همچنین صفحات فضای مجازی برای محصول دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک را کذب خواند.

بابک رحمانی در این باره گفت: برخی سایت‌ های خبری و صفحات فضای مجازی قیمت‌ هایی را برای محصول دناپلاس اتوماتیک اعلام کرده‌ اند، که از اساس کذب است.

وی تصریح کرد: قیمت نهایی این محصول برای موعدتحویل بهار و تابستان امسال متقاوت بوده و به محض تصویب، دعوتنامه ها برای مشتریان ارسال خواهد شد.

رحمانی ضمن عذرخواهیاز مشتریان دناپلاس اتوماتیک، بابت تاخیر صورت گرفته در تحویل خودرو، خاطرنشان کرد: فرآیند قیمت‌ گذاری سبب تاخیر شده که به محض تصویب و تکمیلوجه توسط مشتریان، نسبت به تحویل خودرو اقدام خواهد شد.