به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه رازی اعلام داشت در نظر دارد تعدادی از املاک مازاد نیاز خود را به فروش برساند.