به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران اعلام داشت اقدام به عقد قرارداد خرید ٢٠ دستگاه آپارتمان به متراژ تقریبی ١٩٢٨.٨٨ مترمربع از آپارتمانهای مسکونی بلوک B پروژه در حال ساخت مجتمع پرشین مارینا در شرق جزیره کیش نموده است. مبلغ خرید هر مترمربع از آپارتمانهای مذکور ٢٧٠ میلیون ریال است . پیش بینی مبلغ فروش میانگین ٣۵٠ میلون ریال به ازای هر مترمربع است.