به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه دارویی سبحان اعلام نمود طی سال مالی جاری تاکنون ۴١ قلم از محصولات شرکت جمعا به مبلغ ۴٣۵.۶۶۶ میلیون ریال بالاتر از ١٠ درصد افزایش نرخ داشته است که محضولات فوق ٣٢ درصد فروش کل شرکت را تشکیل می دهند.