به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره شرکت لابراتوارهای رازک افزایش سرمایه ٢۵ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را مورد تصویب قرار داد.