شیمیایی ایران با انتشار گزارشات خود نشان داد در وضعیت بسیار خوبی به سر برده و هم در زمینه صورت های مالی و هم در زمینه گزارشات فروش ماهانه اوضاع خوبی دارد.

بورس 24: شیمیایی ایران با انتشار گزارشات خود نشان داد در وضعیت بسیار خوبی به سر برده و هم در زمینه صورت های مالی و هم در زمینه گزارشات فروش ماهانه اوضاع خوبی دارد.

شیران در 6 ماهه به سود خالص بیش از 880 میلیاردی رسیده که این سود با جهش 64 درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است.

عمده دلیل این عملکرد عالی در شیران جهش و شناسایی سود سنگین ناشی از سرمایه گذاری ها، فعالیت بسیار خوب و استفاده بهینه از نقدینگی شرکت در راستای خرید و فروش سهام می باشد.

همچنین شرکت اعلام نموده در تیرماه نیز به فعالیت های سود سازی ناشی از معاملات سهام ادامه داده و با واگذاری بخشی از سهام پالایش نفت اصفهان سود سنگین 270 میلیارد تومانی شناسایی نموده است.

به عبارتی در گزارش 9 ماهه نیز سرفصل سود سرمایه گذاری ها همچنان صعودی بوده و سود سازی های سنگین شیران ادامه خواهد داشت.

استفاده بهینه از نقدینگی در شرکت سبب شده تا شیران اقدام به خرید سهام ارزشمند و تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری بسیار خوبی نماید که هم ارزش روز بالایی داشته و هم سوداوری خوبی برای شرکت به همراه خواهد اورد.

به نظر می رسد کم کم شیران را باید از دو نظر تحلیل کرد؛ هم از نظر بنیادی و سرمایه گذاری و هم شرکت های در دل شیران که طی ماه های آتی تحولات خوبی از این طریق خواهد داشت.