به گزارش بورس٢۴،در روز چهارشنبه مورخ ١٣٩٩/٠۵/١۵ تعداد ١ میلیارد و ۵٠ میلیون سهم معادل ١۵ درصد از سهام شرکت "تامین سرمایه امین" به عنوان پانصد و چهل و پنجمین شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش "فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی" گروه " فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی به جز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی"و طبقه"فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی طبقه بندی نشده در جای دیگر" در فهرست نرخ‌های بازار دوم و در نماد " امین " به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد.


نظرات

  • سید

    درود بر شما چقدر نقدینگی برای هر کد مورد نیار است؟

    ۱۳۹۹/۵/۱۳ - ۲۱:۲۷